Produto - Nomen Earth

O ARROZ NOMEN EARTH

DA TERRA POLA TERRA

En Nomen queremos preservar o futuro dos nosos fillos e que as xeracións vindeiras poidan gozar dos recursos naturais que nos ofrece o planeta.

Por iso creamos o arroz Nomen Earth, un produto co que imos destinar o 100% dos beneficios a unha das accións a favor do medio ambiente que nos estades propoñendo a través das redes sociais de Nomen e da web Nomen Earth.

Axúdanos a axudar Pon con Nomen o teu gran de arroz para preservar o noso planeta.

NUEVO PAQUETE NOMEN EARTH 2021

YA EN TU SUPERMERCADO