Calendario - Nomen Earth

Calendario de accións

Consulta o calendario de accións, eventos e promocións que levamos a cabo en Nomen Earth.

Xaneiro de 2021

Inicio do concurso de deseño do packaging Nomen Earth 2021

Febreiro de 2021

Apertura dos formularios para a achega de propostas a favor do medio ambiente.

Marzo de 2021

Fin do concurso de deseño do packaging Nomen Earth 2021.

Abril de 2021

pertura de votacións para o deseño do packaging Nomen Earth

Abril de 2021

Anunciamos o/a gañador/a do concurso de deseño do packaging Nomen Earth 2021.

Abril de 2021

Anunciamos os 5 gañadores dos lotes Nomen entre todos os participantes que voten por un deseño.